Història


El 26 d'abril de l'any 2009, un grup de veïns del barri, motivats per la necessitat de participar del canvi social i recuperar els valors per la cultura tradicional, que es perd dia dia a causa dels ritmes que ens imposa l'estil de vida i sistema actual, van entrar en el solar per començar a transformar-ho en un hort i en un jardí, canviant un espai inutilitzat i brut per un espai ple de vida.
D'una idea va nàixer aquest project real, L'hort comunitari de Carolines, amb els següents objectius:

1- Transformar un solar degradat i abandonat en un espai verd i viu per a la convivència i ús social.
2- Aprendre a conrear i produir aliments sans i ecològics que lluitin contra l'especulació alimentària.
3- Contribuir a les relacions entre el veïnat.
4- Proporcionar al barri un espai verd i enjardinat, de descans i participació.
5- Autogestionar els espais vitals del barri.

En els últims 20 anys, l'espai que ara ocupa l'Hort de Comunitari de Carolines ha estat un solar abandonat. La desídia de l'ajuntament d'Alacant, el seu propietari, va convertir el solar primer en un aparcament i més tard en un abocador. 

L'activitat de l'hort de Carolines inclou tant la població del barri del Pla del Bon Repòs com la de Carolines Altes, Carolines Baixes i Campoamor, ja que per a l'administració es tracta de quatre barris diferents però en la dinàmica real la veritat és que la seva població es relaciona molt estretament compartint tant necessitats, com a iniciatives i recursos. En qualsevol cas la participació no està restringida als veïns del barri únicament, es troba totalment oberta a tot aquell que vulgui, sigui el que sigui la seva procedència.

L'Hort preten recuperar el sentiment de comunitat que a poc a poc minva a causa de faltes d'espais on poder mantenir i reforçar els llaços que conformen el teixit social d'un barri, d'un barri alacantí, ple de tradicions i de història.Es tracta, doncs, d'una agrupació de persones que habiten un espai geogràfic delimitat, els membres del qual tenen sentiment de pertinença i identificació amb aquest espai i que interaccionen entre si més intensament que en un altre context, operant en xarxes de comunicació, d'interessos, i suport mutu, amb el propòsit d'aconseguir determinats objectius, satisfer necessitats, resoldre problemes o exercir funcions socials rellevants.

L'Hort Comunitari de Carolinas apareix baix l'intenció de ser també un recurs per a les persones del barri, ja que es tracta d'una associació dels seus propis  veïns, comunitària i autònoma que es preocupa per detectar les seves pròpies necessitats i planteja propostes d'intervenció i les duu a terme constantment.
La seva gestió interna consisteix bàsicament en el plantejament, programació i engegada d'activitats que es consideren d'utilitat i benefici social i cultural per als veïns del barri, així com altres orientades al manteniment del propi espai ocupat i al seguiment del procés de cultiu.

Tota l'activitat duta a terme en aquesta comunitat es planteja, s'aprova i finalment es duu a terme mitjançant un sistema de presa de decisions completament democràtic en assemblees setmanalment programades en les quals el seu principi bàsic és la participació de tots els seus membres i així mateix queden obertes a la incorporació de tot aquell que desitgi intervenir o participar.
La seva activitat a més és continuada i progressiva i la seva metodologia té a veure amb la cerca interna de recursos que compleixin funcions dins de la comunitat.

Des de l'Hort Comunitari de Carolines es proposen activitats tant amb les persones autòctones del barri com amb la població immigrant de forma intergeneracional amb l'objectiu de transmetre cultura i coneixements.
Així l'Hort suposa una xarxa de relacions de comunicació, interessos i cooperació que constitueix un important recurs real per als seus integrants i en potència per a la seva població que en moltes ocasions participa d'elles i podria participar en un futur.